22-03-2009 | Драгомир Ставрев |

Началото – 1879 година

За начало на образователното дело в Сливница се счита датата 11 май 1879 година – Денят на Светите равноапостоли Кирил и Методий. На този ден, в къщата на субашата (чорбаджията) Емин ага, била сформирана първата група сливнишки ученици. Именно там протичало обучението в следващите няколко години.

През 1888 година завършило строителството на началното училище в храмовия двор. Сградата била едноетажна, а училището било наречено “Св. св. Кирил и Методий”. Учениците, които го посещавали, били бедни селски деца, но имало и деца на търговци и занаятчии.

През 1909 година била построена едноетажната сграда на сливнишката прогимназия “Св. св. Кирил и Методий”. Мястото за строеж било дарено от дядо Пуне Колев Златков и Васил Гацев.

По късно, през 1922 година, бил надстроен вторият етаж на началното училище в храмовия двор. На тържеството присъствал цар Борис III и в негова чест училището било преименувано на “Цар Борис III”, което име остава до 1944 година.

Второто начално училище в Сливница (във Войнишка махала) било построено през 1922 година. Инициатори за строежа били Тодор Йончин – кмета на селото по това време и Величко Колев.

През 1925 година било открито Допълнителното земеделско стопанско училище, първото от този род в целия Софийски окръг. Състояло се от два отдела: земеделски – мъжки и стопански – девически.

Третото начално училище било открито през 1928 година. Свързано е с преселника от Македония – Сотир Димитров. Той е роден през 1864 година в село Долно Браде. Работил за кратко в САЩ, а по-късно купил място на гара Сливница и построил къща и маслобойна за нерафинирано олио. Преди смъртта си завещал къщата си на сливнишката община за квартално училище на гарата.

Прогресът от 1937 година

За връх в сливнишкото образователно дело се счита откриването през 1937 година на сливнишката прогимназия като клон на Трета софийска мъжка гимназия. Първият гимназиален директор бил Никола п. Йорданов от село Костинброд. Сградата е завършена в сегашния си вид през 1948 година.

Понастоящем в община Сливница има изградена мрежа от учебни заведения: СОУ “Св. св. Кирил и Методий”, Професинална гимназия (ПГ) по транспорт “Никола Йонков Вапцаров”, ОУ “Иван Вазов” с. Алдомировци, детски градини и ясли.

Допълнителни и извънучилищни обучения и школи

Всички кръжоци и извънучилищни обучения също са вид професионално обучение. В момента в Сливница се предвижда създаването на школа по шахмат от Шахматен клуб “Сливнишки герой” Сливница.

1 коментар към “Образованието в община Сливница – История”

  1. Rosen (frison) says:

    Напред науката е Слънце!!!


Връзки към тази страница