В СОУ “Св. св. Кирил и Методий” се обучава по-голямата част от населението в общината. То се състои от две сгради: начално училище и основна сграда. Началното училище се намира в близост до църквата на града. Представлява триетажна сграда с 5 учебни зали, физкултурен салон и кабинети по религия, информатика и безопасност на движението. В […]

още...